Zarząd Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDŹ 2018/19

 
Prezydent Oddziału – Weronika Pokora
prezydent@lodz.ifmsa.pl
 
Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Julia Kapusta
vpe@lodz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Karolina Rudzka
vpm@lodz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Agnieszka Kowalczyk
sekretarz@lodz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Zuzanna Żychowicz
skarbnik@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Małgorzata Wilczek
lpo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Klaudia Machnicka
lome@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDA (LORA) - Katarzyna Kucharska
lora@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Marek Kwiatkowski
lorp@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Adrianna Tupaj
leo@lodz.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Monika Wilczyńska
lore@lodz.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Zofia Kamasa, Ernest Kowalski, Robert Niewiarowski
kro@lodz.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.

Bądź na bieżąco